Školení a odborná příprava

Provádíme školení v oblasti ochrany před požárem a výbuchem, odbornou přípravu preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek. Termíny hlídáme za vás. Naše školení nejsou jen čtení norem a zákonů. Od nás se zaměstnanci skutečně něco dozvědí.

Požární ochrana

Zajišťujeme povinná školení v oblasti požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Zajišťujeme školení a odbornou přípravu preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek.

Ochrana před výbuchem

V oblasti ochrany před výbuchem nejsou ze zákona předepsaná povinná školení zaměstnanců, přesto je doporučeno tato školení provádět spolu se školením v oblasti požární ochrany, se kterou úzce souvisí. Vzhledem k tomu, že jedinou spolehlivou ochranou před výbuchem je prevence, a následky výbuchů jsou mnohem závažnější než následky požárů, doporučujeme školením v oblasti ochrany před výbuchem věnovat minimálně stejnou pozornost jako školení v oblasti požární ochrany.

Školení ochrany před výbuchem provádíme zpravidla každé dva roky pro zaměstnance na pracovištích s potenciálním výskytem výbušných látek, a to jak formou teoretického školení, tak formou praktické odborné přípravy - tedy školením přímo na pracovišti formou demonstrace správných postupů.