Školení a odborná příprava

Provádíme školení v oblasti ochrany před požárem a výbuchem, odbornou přípravu preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek. Termíny hlídáme za vás. Naše školení nejsou jen čtení norem a zákonů. Od nás se zaměstnanci skutečně něco dozvědí.

Odborná školení a semináře

V našich školicích prostorách v Heřmanově Městci pořádáme pravidelná školení a odborné semináře určené zejména pro projektanty, generální dodavatele technologií, bezpečnostní a požární techniky, zástupce Inspektorátu bezpečnosti práce, Hasičského záchranného sboru a pojišťoven a další odbornou veřejnost.

Termíny a témata školení stejně jako volné termíny a možnosti přihlášení naleznete v našem rezervačním systému. Standardními školicími dny jsou středy a pátky, ale po dohodě není problém uspořádat školení i v jiný den.
Dny, kdy se dosud nikdo nepřihlásil, jsou označeny jako "volný termín". První účastník, který se na daný termín přihlásí, si zvolí téma. Pokud není vyčerpaná kapacita daného dne, je možné se samozřejmě dále hlásit již na seminář s vybraným tématem.

Nejprve si vyberte téma, které následně zapíšete do pole poznámka v rezervačním systému (pokud již na daný termín není téma určeno). Vaši rezervaci obratem potvrdíme e-mailem a změníme daný školící den z "volný termín" na zadané téma.

Témata

 

Zákonná školení v oblasti požární ochrany

Zajišťujeme povinná školení v oblasti požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Zajišťujeme školení a odbornou přípravu preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek.

Školení v oblasti ochrany před výbuchem pro zaměstnance

V oblasti ochrany před výbuchem nejsou ze zákona předepsaná povinná školení zaměstnanců, přesto je doporučeno tato školení provádět spolu se školením v oblasti požární ochrany, se kterou úzce souvisí. Vzhledem k tomu, že jedinou spolehlivou ochranou před výbuchem je prevence, a následky výbuchů jsou mnohem závažnější než následky požárů, doporučujeme školením v oblasti ochrany před výbuchem věnovat minimálně stejnou pozornost jako školení v oblasti požární ochrany.

Školení ochrany před výbuchem provádíme zpravidla každé dva roky pro zaměstnance na pracovištích s potenciálním výskytem výbušných látek, a to jak formou teoretického školení, tak formou praktické odborné přípravy - tedy školením přímo na pracovišti formou demonstrace správných postupů.