Témata školení a odborných seminářů

Firma igniscon pořádá odborná školení a semináře zaměření na protivýbuchovou bezpečnost a určování vnějších vlivů.

Tyto semináře a školení jsou určena zejména pro malé skupiny projektantů, bezpečnostních techniků, zástupců generálních dodavatelů staveb, výrobců zařízení, zástupců pojišťoven, hasičského záchranného sboru nebo orgánů státní správy.

Školení se pořádají pro menší skupiny účastníků a jsou zaměřena obecně nebo na specifickou oblast pro možnost řešení konkrétních situací, projektů a specifických oblastí. Menší počet účastníků je zvolen záměrně tak, aby bylo možné řešit individuální záležitosti.

Kromě těchto individuálních školení pořádáme také pravidelné semináře 4× ročně, pro větší počet účastníků, kde je problematika ochrany před výbuchem řešena komplexněji napříč obory.

Místo a časový program

Místem školení jsou naše školicí prostory na adrese Čáslavská 976, Heřmanův Městec.

Časový a tematický rozsah každého školení a semináře může být individuálně přizpůsoben (např. pouze dopoledne). Obvyklý program zahrnuje:

9:00 – zahájení, seznámení s programem
9:15 – 11:45 – dopolední blok s přestávkou na kávu a občerstvení
12:00 – 13:00 – oběd (zajištěn v nedaleké restauraci)
13:15 – 14:00 – odpolední blok s přestávkou na kávu a občerstvení
14:00 – 16:00 – prostor pro řešení individuálních dotazů a projektů

Cena za 1 účastníka je 600,- Kč bez DPH. Faktura bude předána v den školení podle skutečného počtu účastníků, nevyžadujeme platbu předem. Při neúčasti nejsou účtovány žádné storno poplatky. Cena zahrnuje účast na školení, občerstvení, oběd, informační materiály.

V místě školení je zajištěno parkování. V případě zájmu je možná doprava účastníků na/z nádraží v Přelouči, Pardubicích, Chrudimi (v ceně).

Témata školení a vzdělávacích programů:

1) Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004 Sb.

 • koho se týká
 • jak se zpracovává
 • co musí obsahovat
 • určování zón, iniciačních zdrojů a analýza rizik
 • návrh opatření
 • dobré a špatné příklady z praxe

Obsah tohoto školení může být přizpůsoben dle požadavků účastníků (s ohledem na konkrétní obor činnosti).

2) Protivýbuchová ochrana pro průmyslová zařízení

 • důvody pro ochranu průmyslových zařízení proti výbuchu
 • možnost zabezpečení proti výbuchu – výhody a nevýhody jednotlivých řešení
 • video ukázky funkcí jednotlivých ochranných systémů
 • informace o výrobcích a dodavatelích ochranných systémů

Tohoto školení se může na přání účastníků zúčastnit též zástupce výrobce ochranných systémů s ukázkami konkrétních ochranných systémů a jejich vzorků.

3) Určování vnějších vlivů s důrazem na prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu

 • specifika určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu
 • souvislost Protokolů o určení vnějších vlivů a Dokumentace o ochraně před výbuchem
 • konkrétní požadavky na provedení elektroinstalace v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru

4) Bezpečnost práce v prostorách s hořlavými látkami

 • specifika zajištění bezpečnosti práce a protipožární a protivýbuchové ochrany v průmyslu s výskytem hořlavých látek (kapalin, plynů a prachu)
 • požadavky na ochranné pracovní pomůcky
 • problematika statické elektřiny

Obsah tohoto školení může být přizpůsoben dle požadavků účastníků (s ohledem na konkrétní obor činnosti).

5) Sedimentující hořlavý nebo výbušný prach a problematika větrání prostor s hořlavými kapalinami a plyny

 • specifické podmínky bezpečnosti v prostředí se zvýšeným výskytem výbušného nebo hořlavého prachu (zpracování hromadných substrátů, zemědělství, energetika, dřevozpracující průmysl atd.)
 • požadavky na skladování hořlavých kapalin a výbušných plynů (požadavky na větrání prostor)
 • návrh skladových a výrobních prostor

6) Individuální školení

 • v případě zájmu připravíme školení nebo vzdělávací program na míru vašim požadavkům, a to jak po stránce rozsahu, tématu, místa konání a počtu účastníků