Kdo jsme

Jsme ti, kteří vám zajistí klidný spánek, zachrání zdraví a v neposlední řadě ušetří spoustu peněz.

„ignis (lat.) = oheň, plamen“, „consultor (lat.) = rádce“
Ovšem „con“ také může znamenat „consummatum“ (dokonalé) nebo „consultus (znalý)“. A přesně takoví se snažíme být. Poskytovat služby, rady a konzultace – co nejlepší a maximálně fundované.

Naše služby poskytujeme v rámci celé Evropy, ale své zákazníky máme i mimo ni. Veškerou dokumentaci jsme schopni vypracovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce bez příplatku, není ovšem problém poskytovat výstupy v jakémkoliv jiném jazyce.

Igniscon je obchodní značka zastřešující konzultační činnost a služby poskytované společností igniscon s.r.o.

Díky dlouholeté praxi a mnoha desítkám již vypracovaných Dokumentací o ochraně před výbuchem a celé řady různých posudků, konzultací a dalších souvisejících služeb máme celkem jasnou představu, jak by měly tyto služby vypadat a čeho se  vyvarovat. Nechceme, aby se naše služby změnily v šanon mrtvých popsaných papírů, ale aby tvořily jasný, aktuální a maximálně využitelný bezpečnostní manuál, který bude k užitku všem, kterých se týká – od vrcholných manažerů firmy, přes bezpečnostní a revizní techniky, elektrikáře, mechaniky až po obsluhu strojů.
Pak bude mít naše práce smysl.

Velmi si vážíme spolupráce s projektanty, kterým poskytujeme maximální součinnost například při tvorbě technických zpráv k projektům, pomoc při tvorbě výkresové dokumentace, zpracování 3D modelů zařízení z 2D výkresů apod. Nejen v případě projektantů si nejvíce ceníme dlouhodobé spolupráce založené na vzájemné důvěře.