Seminář

 

Z organizačních důvodů se seminář přesouvá na podzim. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci s COUP Ostrava vás zveme na odborný seminář

Ochrana průmyslových zařízení proti výbuchu - Problematika vodíkových technologií

 

Kdy: 19. - 20. října 2022
Kde: Pardubice, hotel Zlatá štika
Cena: 4 900 Kč (více informací zde, program zde)
Přihlásit se

Seminář je určen zejména zástupcům z řad odborné veřejnosti – projektantům, zpracovatelům požárně bezpečnostních řešení, osobám odborně způsobilým v oblasti požární ochrany, bezpečnostních technikům a zástupcům firem, kde je nebezpečí výbuchu plynů, popř. par hořlavých kapalin, nutné řešit.
Seminář se zaměřuje na problematiku nebezpečí výbuchu v průmyslových objektech s výskytem hořlavých plynů, a to jak z hlediska ochrany a prevence, tak z pohledu požárního zásahu a taktiky.
Se specifiky vodíkové technologie vás seznámí zástupci firmy DEVINN, informace o prevenci požárů a specifika zásahů při požárech hořlavých plynů vám představí zástupci Hasičského záchranného sboru, kteří rovněž upozorní na nejčastější chyby v projektování a provozu takových technologií.
Druhý den se spolu s COUP OSTRAVA zaměříme na detekci výbušných plynů a par uvnitř i vně technologií a zástupce Fyzikálně technického zkušebního ústavu nás seznámí s problematikou výbojů statické elektřiny jako jednoho z možných iniciačních zdrojů výbuchu.

Seminář je dvoudenní, první den po skončení přednášek proběhne večerní program. Ubytování je možné přímo v hotelu Zlatá štika, rezervaci si provádí účastník sám.