Komplexní služby v oblasti ochrany před výbuchem a požárem, určování vnějších vlivů a 3D vizualizace a modelování – vše profesionálně, koordinovaně a z jednoho zdroje!

Rozdíly v certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Označení zařízení tzv. do "exu" je široký pojem - v praxi může mít nesprávná certifikace vážné následky. Jak je to tedy správně?

Bližší informace

Požadovat zařízení do "exu" je málo...

Nová legislativa ATEX - pro výrobce zařízení

Nová směrnice ATEX pro výrobce zařízení a vyhodnocení změn oproti stávající legislativě.

Bližší informace

Změny v klíčové směrnici ATEX pro výrobce zařízení.