Měření prašnosti

Měříme sedimentující prašnost a polétavou prašnost. Výsledky je možné zobrazit formou přehledné tabulky nebo 3D modelu provozu s barevně vyznačenými zónami podle množství prachu usazeného za určitý čas.

Provádíme měření sedimentující a polétavé prašnosti v průmyslových provozech. Tato měření jsou vhodným nástrojem pro plánování čištění a sanitace prostor tak, aby bylo efektivní a zároveň ekonomicky výhodné.

Měření sedimentující prašnosti

vizualizace měření prašnostiV různých typech provozů je nutné zachovávat různé úrovně sedimentující prašnosti. Např. v cementárně, kde se vyskytuje nevýbušný prach, budou nároky rozdílné oproti potravinářskému provozu. V něm se naopak vyskytuje převážně výbušný prach a navíc se zde přidávají přísné požadavky na čistotu a sanitaci dotčených prostor.

Pro každý jednotlivý typ prostoru umíme stanovit maximální přípustnou vrstvu prachu z hlediska požární a výbuchové bezpečnosti a změřit, za jak dlouho se v konkrétních prostorách taková vrstva vytvoří. Výsledek zpracujeme formou tabulky, technické zprávy a grafické přílohy s barevným vyznačením prostor podle rychlosti nárůstu sedimentující prašnosti.

vizualizace měření prašnosti 2

Měření polétavé (vzdušné) prašnosti

Ve specifických případech provádíme měření polétavé prašnosti v místech se zvýšenou nebo velmi vysokou koncentrací pracvhu ve vzduchu. Tyto koncentrace zpravidla nikdy nedosahují spodní meze výbušnosti, tato měření však mohou přispět k definování bezpečnosti daného provozu. Měření slouží rovněž pro ověření přípustných expozičních limitů na pracovišti (PEL).

V současné době provádímě měření pouze prašných látek (tj. směsi prachu ve vzduchu) - měření aerosolů (rozptýlené kapaliny) a plynů plánujeme provádět v blízké budoucnosti.

Potřebujete provést měření prašnosti? Zavolejte nám.