Komplexní služby v oblasti ochrany před výbuchem a požárem, určování vnějších vlivů a 3D vizualizace a modelování – vše profesionálně, koordinovaně a z jednoho zdroje!

Problematika kontroly požárně bezpečnostních zařízení

Nová aplikační praxe hasičského záchranného sboru a její dopad na revize požárně bezpečnostních zařízení.

Bližší informace

V roce 2017 se udála významná změna, která má dalekosáhlý dopad prakticky na všechny, kdo ve svých objektech zajišťují požární bezpečnost a mají požárně bezpečnostní zařízení.

Nabídka revize hasicích přístrojů

Společnost igniscon s.r.o. vám nově nabízí služby v oblasti revize hasicích přístrojů.

Bližší informace

Využijte nabídky nejvýhodnějších cen na trhu! Službu objednávejte na e-mailu info@igniscon.cz

Nabídka školení a vzdělávacích programů

Společnost igniscon s.r.o. se specializuje na služby v oblasti ochrany před požárem a výbuchem. V této oblasti poskytujeme rovněž školení, vzdělávání a odbornou přípravu pro širokou šálu zákazníků ve vlastních školicích prostorách nebo přímo u Vás.

Bližší informace

Školení a semináře jsou primárně určeny pro menší skupiny do 10 účastníků, ale v případě většího zájmu jsme schopni uspořádat školení pro libovolný počet účastníků.