Postup zpracování zakázky

Váháte, zda s námi spolupracovat? Pokud je to proto, že nevíte, co vás čeká, pak už váhat nemusíte.

V případě, že máte zájem o naše služby nebo pouze zjišťujete situaci na trhu, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte. A co můžete očekávat? Obvyklý postup je možné shrnout do několika jednoduchých kroků:

1. Zjištění rozsahu zakázky

Pokud je to možné, navštívíme vás, abychom si udělali představu o tom, jaké služby vám vlastně můžeme nabídnout a v jakém rozsahu. Úvodní návštěva zahrnuje stručnou prohlídku provozu, popř. diskusi nad projektem. Úvodní návštěva je vždy zdarma a obvykle není třeba na ni připravovat žádné podklady.

Jinou variantou je vyplnění kontaktního formuláře nebo zaslání poptávky e-mailem. Pokud budou informace dostatečné, jsme připraveni vám vypracovat nabídku na své služby i na základě vámi poskytnutých vstupních údajů.

2. Nabídka

Nejpozději do 48 hodin od úvodní návštěvy pro vás zpracujeme detailní technickou a cenovou nabídku, kterou obvykle zasíláme e-mailem. Nabídka vás k ničemu nezavazuje. Nabídka je zpravidla platná 12 měsíců od data vystavení a cena je vždy konečná a zahrnuje i cestovní náklady, popř. další náklady na provedení služeb. Díky úvodní návštěvě vždy známe rozsah zakázky a zavazujeme se, že nebudeme požadovat proplacení žádných vícenákladů, pokud nebudou z vaší strany vyžádány další služby nebo např. zahrnutí i dalších objektů nebo zařízení nad rámec původní dohody.

3. Objednávka

V případě, že jsme spolu dosud nespolupracovali, budeme rádi za písemnou objednávku. V případě dalších služeb pro stávající zákazníky nám stačí objednávka v e-mailu nebo podáním ruky. Tento závazek bereme stejně vážně jako písemnou smlouvu.

4. Prohlídka provozu

Po obdržení objednávky vás budeme kontaktovat a domluvíme se na detailní prohlídce provozu. Ještě před ní zašleme e-mailem seznam podkladů, které budeme potřebovat pro vypracování služeb. Nemusíte se obávat, většinou se jedná o údaje, které máte běžně k dispozici.

5. Zpracování a předání

Obvyklá doba pro vypracování Dokumentace o ochraně před výbuchem je 1-4 týdny, v případě rozsáhlejších areálů a doplňkových služeb se doba zpracování pohybuje maximálně do 6 týdnů.
Protokoly o určení vnějších vlivů zpracováváme zpravidla do 3 týdnů a ostatní služby dle rozsahu (téměř vždy do 4 týdnů).
3D modely zpracováváme podle náročnosti od několika dnů po několik týdnů.

Před vytištěním a odevzdáním vám zašleme dokumenty předem e-mailem ke kontrole, zejména kvůli správnému názvosloví, popisu technologie a postupů apod. Samozřejmě jsme připraveni diskutovat o všech částech dokumentu a zodpovědět vaše otázky.

Po odsouhlasení dokumentů je vytiskneme v příslušném počtu paré (standardně 3, ale větší či menší počet je možné vytisknout zdarma vlivu na cenu) a zašleme spolu s předávacím protokolem a fakturou (pokud nepožadujete elektronickou fakturaci, kterou rovněž upřednostňujeme) doporučeně poštou nebo přepravní společností.

6. Potvrzení a fakturace

Předávací protokol, který je součástí zásilky, prosíme potvrdit a zaslat zpět, pokud možno naskenovaný nebo i jen vyfocený např. mobilním telefonem na naši 03zkZ-en-nm.CZ8j0lH nebo poštou.

Faktury mívají obvykle splatnost ekvivalentní době zpracování dokumentace (15 dnů u menších zakázek, 30 dnů u zakázek většího rozsahu). Přijde nám fér požadovat stejnou splatnost, jakou nám trvalo dodání služeb.

Včasná platba nám umožní část peněz věnovat organizacím, které podporujeme. Děkujeme i za ně.

Česky, slovensky, anglicky

Veškeré služby a dokumenty zpracováváme v českém, slovenském a anglickém jazyce bez příplatku a vždy s korekturou rodilým mluvčím.

Ostatní jazyky jsou možné za příplatek za profesionální překlad včetně korektury.

Obchodní kontakty

Jan Frydrych
obchodně-technický specialista
776 111 364
jan.frydrych@igniscon.cz

Jan Petrus
majitel
603 532 051
jan.petrus@igniscon.cz