Náš kodex

Jsme ti, kteří vám zajistí klidný spánek, zachrání zdraví a v neposlední řadě ušetří spoustu peněz.

Pokud se rozhodnete spolupracovat s námi, můžete se spolehnout, že se budeme řídit naším kodexem. Ten zahrnuje několik jednoduchých bodů:

  • za svými výsledky si stojíme a umíme je zdůvodnit
  • neuplácíme ani se nenecháváme uplácet
  • platíme řádně daně a veškeré odvody a poplatky, nemáme žádné nesplacené závazky vůči státu
  • své hlavní sídlo budeme mít vždy v České republice
  • chráníme tajemství svých zákazníků, bez jejich souhlasu neposkytujeme žádné informace dalším osobám a firmám
  • nejsme spojeni s žádnými výrobci ochranných systémů ani dodavateli produktů. S námi se vám nestane, že by vás krátce po předání dokumentů kontaktoval někdo cizí s nabídkou nápravy nedostatků pomocí jejich produktů s podezřele konkrétní nabídkou
  • snažíme se poskytovat nejlepší služby za dostupné peníze. Stejné služby poskytujeme za stejné peníze - nepředražujeme zakázky pro firmy, u kterých se domníváme, že mají více peněz než ostatní
  • nečerpáme žádné dotace - myslíme si, že rozvoj naší firmy bychom si měli zajistit sami a nechápeme, proč by náš rozvoj měli platit občané - daňoví poplatníci - z bohatších zemí EU
  • nečerpáme žádné úvěry, nemáme dluhy