Školení a semináře

Semináře a workshopy pro odbornou veřejnost.

Zákonná školení pro zaměstnance na všech úrovních a ve všech typech provozu a odborná příprava členů preventivních požárních hlídek.

Semináře a workshopy pro odbornou veřejnost

Pravidelně pořádáme semináře a workshopy zaměřené na problematiku ochrany před výbuchem a požárem v rámci provozu průmyslových objektů (výrobní a skladové objekty).

Vhodné jsou zejména pro:

  • Projektanty
  • Bezpečnostní a požární techniky
  • Zástupce Hasičského záchranného sboru
  • Zástupce pojišťoven
  • Zástupce státních institucí
  • Zástupce generálních dodavatelů staveb

Semináře a workshopy jsou koncipovány tak, aby bylo možné se danou problematikou zabývat podrobně a do hloubky. Vždy je prostor i pro řešení individuálních problémů nebo specifik daného provozu. Minimální počet účastníků není omezen, maximální počet účastníků je 10. Tím je zajištěna možnost individuálního přístupu.

Bližší informace.

 

Zákonná školení v oblasti požární ochrany a protivýbuchové prevence

  • Zařídíme pro vaše zaměstnance u vás ve firmě povinná školení v oblasti požární ochrany.
  • Poskytujeme odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek v legislativou stanovených termínech a rozsahu.
  • Zajišťujeme školení v oblasti protivýbuchové prevence a ochrany pro zaměstnance, kteří se vyskytují v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo manipulují s hořlavými a výbušnými látkami.

Bližší informace.