Školení a semináře

Zákonná školení pro zaměstnance na všech úrovních a ve všech typech provozu a odborná příprava členů preventivních požárních hlídek.

Semináře a workshopy pro odbornou veřejnost.

Školení v oblasti požární ochrany a protivýbuchové prevence

Zajišťujeme povinná školení v oblasti požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance a poskytujeme odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek v legislativou stanovených termínech a rozsahu.

Zajišťujeme školení v oblasti protivýbuchové prevence a ochrany pro zaměstnance, kteří se vyskytují v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo manipulují s hořlavými a výbušnými látkami.

Bližší informace.

Semináře a workshopy pro odbornou veřejnost

Pro projektanty, bezpečnostní a požární techniky, zástupce hasičského záchranného sboru, pojišťoven a státních institucí pořádáme semináře a workshopy pro malé skupiny účastníků, kde se věnujeme problematice ochrany před výbuchem a požárem v rámci provozu průmyslových objektů (výrobní a skladové objekty).

Semináře a workshopy jsou koncipovány tak, aby bylo možno danou problematiku řešit podrobně a do hloubky a vždy je prostor i pro řešení individuálních problémů nebo specifik daného provozu. Minimální počet účastníků není omezen, maximální počet účastníků je 10 pro možnost individuálního přístupu.

Bližší informace.