Prevence výbuchu

Poskytujeme kompletní sadu služeb v oblasti ochrany průmyslových zařízení před výbuchem - pro zaměstnavatele, projektanty i výrobce zařízení.

V oblasti prevence výbuchu poskytujeme kompletní škálu služeb - není nic, co bychom nedokázali v této oblasti splnit.

Pro zaměstnavatele

Naše služby zahrnují pochopitelně zpracování Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) pro všechny typy provozů - od truhlárny s jednoduchým odsáváním pilin nebo jedné regulační stanice zemního plynu po kompletní posouzení pivovaru nebo elektrárny.

Naší častou službou jsou aktualizace, přepracování nebo doplnění DOPV, kterou zpracoval někdo jiný dříve - nejčastěji z důvodů nutnosti aktualizace při změnách v provozu nebo třeba proto, že stávající dokumentace byla příliš složitá a těžkopádná a s dokumentem se špatně pracovalo.

Pokud nechcete nebo nepotřebujete zpracovat celou Dokumentaci o ochraně před výbuchem, můžeme vám alespoň provést základní stanovení prostředí, určení zón nebo vám pomůžeme s analýzou iniciačních zdrojů.

Velmi populární službou je pak zadání a vyhodnocení výběrových řízení na "ATEX" produkty. Málokdo totiž ví, jaká má být například skupina a kategorie ventilátoru pro odsávání výbušných par nebo co má splňovat šrotovník obilí. Předejděte zbytečným dohadům v budoucnosti a poptávejte ty správné produkty!

Pro projektanty

Navrhneme správné provedení zařízení a součástí do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vybereme vám výrobce a konkrétní typ zařízení nebo stanovíme konkrétní požadavky bez uvedení specifických výrobků.
Můžeme za vás jednat s výrobci technologií a vybrat společně to správné zařízení pro daný provoz.

Napíšeme za vás ty části technické zprávy projektu, které se týkají nebezpečí výbuchu a požáru, a pokud je to třeba, určíme vnější vlivy a definujeme požadavky na zařízení. Veškeré prvky zakreslíme do vašeho DWG výkresu nebo vytvoříme rovnou také 3D model zařízení nebo prostor.

Pro výrobce zařízení

Poradíme vám s konstrukcí strojů a zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pomůžeme vám s certifikací výrobků u oznámeného subjektu (dříve notifikovaného orgánu), proškolíme vás v legislativě a seznámíme vás s řešeními úspěšně použitými v praxi.

Vyhotovíme vám správný a úplný vzor EU Prohlášení o shodě na výrobky dle legislativy ATEX.

Pomůžeme vám s tvorbou projektové, výrobní i předávací dokumentace. Pomůžeme odhalit chyby v interní kontrole výroby, pomůžeme vám s interním auditem kvality výrobního postupu, což je základní podmínka výroby zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu.