Prevence požáru

Poskytujeme kompletní služby v oblasti ochrany před požárem, včetně služeb osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Služby v oblasti ochrany před požárem poskytujeme pro zákazníky všech oborů - od občanských staveb a veřejných institucí po všechny druhy průmyslových podniků. Samozřejmě poskytujeme kompletní podporu také projektantům.

Kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů a dalších typů požárně bezpečnostních zařízení

Provádíme revize a kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, požárních hadic a hydrantů, požárních klapek a některých typů ochranných systémů proti výbuchu osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany.

Bližší informace.

Služby osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

Poskytujeme služby osoby odborně způsobilé pro firmy a instituce, které tyto služby nemají zajištěny vlastními pracovníky. Smluvní zajištění těchto služeb v případě, že zaměstnavatel nemá pro tuto činnost vlastní oprávněné pracovníky, ukládá zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

V rámci této činnosti provádíme zejména:

Dokumentace o začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí

 • činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
 • činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Posouzení požárního nebezpečí pro prostory s vysokým požárním nebezpečím

Vypracování, aktualizace a kontrola Dokumentace požární ochrany

 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Řád ohlašovny požárů
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců na úseku požární ochrany
 • Požární kniha
 • Rozmístění věcných prostředků požární ochrany, bezpečnostních značek atd.

Školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů požární ochrany a osob začleněných v požárních hlídkách

 • pravidelná školení zaměstnanců
 • vstupní školení zaměstnanců
 • odborná příprava preventistů požární ochrany a pracovníků začleněných v požárních hlídkách

Ve spolupráci s našimi partnery s akreditací ČKAIT zajišťujeme také zpracování Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) – nutný dokument pro kolaudaci

Služby požární prevence pro projektanty

Ochrana před požárem (popř. i před výbuchem) je povinnou součástí projektové dokumentace staveb. Zajistíme pro vás vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby, navrhneme kompletní sadu protipožárních preventivních opatření v souladu s legislativou, vypracujeme kompletní agendu protipožární prevence do technické zprávy projektu a protipožární opatření zapracujeme do výkresové dokumentace.

Stručně řečeno: s námi můžete "hasičinu" kompletně pustit z hlavy.