Určování vnějších vlivů

Klíčový dokument, bez kterého se neobejde kolaudace ani pravidelná revize elektrických zařízení. Málokdo však umí opravdu správně určit vnější vlivy v prostorách s nebezpečím výbuchu. My to umíme.

Protokoly o určení vnějších vlivů vypracovává nebo schvaluje odborná komise složená ze zástupců podniku a přizvaných expertů. Protokoly určují, jaké je v daném prostoru prostředí a jak může negativně ovlivňovat zejména elektrická zařízení a rozvody.

Na Protokoly o určení vnějších vlivů (často nazývané nesprávně, nicméně výstižně jako protokoly o prostředí) navazuje celá řada dalších dokumentů a postupů, zejména Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) a místní provozní předpisy. Protokoly tvoří rovněž nezbytný podklad pro provádění výchozích a pravidelných revizí elektrických zařízení a rozvodů.

Výchozí podklad pro další dokumenty

Pokud Protokoly o určení vnějších vlivů stanoví v určitém prostoru prostředí s nebezpečím požáru, musí to být zohledněno v navazující Dokumentaci požární ochrany. Analogicky v případě určení prostoru s nebezpečím výbuchu musí být zpracována Dokumentace o ochraně před výbuchem.

Považujeme za nutné zdůraznit, že Protokoly o určení vnějších vlivů v žádném případě nenahrazují Dokumentaci o ochraně před výbuchem (a naopak), protože tam, kde protokoly končí, DOPV teprve začíná.

Legislativní rámec

Protokoly o určení vnějších vlivů vypracováváme podle aktuálně platných verzí technických norem:

  • ČSN 33 2000-1 ed. 2,
  • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3,
  • ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

Související služby

Pokud od nás nechcete zpracovat protokoly pro celý objekt nebo areál, můžeme vám zajistit alespoň odborné konzultace pro prostory se zvýšeným požárním nebezpečím, vysokým požárním nebezpečím nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu. Často jsme přizváni jako odborní konzultanti do komisí pro určení vnějších vlivů, které zpracovává někdo jiný.

Máte určené prostředí a nevíte přesně, co to pro vás znamená? Žádný problém. Jednotlivé kódy pro vás rozklíčujeme, abyste se nemuseli probírat normami. U každého prostoru vám popíšeme, jak smí (musí) být provedena elektroinstalace, jaké typy vedení a instalací jsou zakázány apod.

Znalost při určování prostředí je důležitá

Například určit prostředí s nebezpečím výbuchu v celé hale místo prostorů, kde vznik výbušné atmosféry reálně hrozí, je jednoduché, ale nepraktické. Může vás to odsoudit k nesmyslné výměně elektroinstalace za statisíce.

Rychlý kontakt

mobil: 776 111 364

e-mail: jan.frydrych@igniscon.cz