Báze znalostí pro oblast ochrany před výbuchem

Zde najdete vysvětlení pojmů, návody, užitečné rady a výpočtové metody pro oblast ochrany před výbuchem.

Vysvětlení pojmů

ATEX
DOPV - Dokumentace o ochraně před výbuchem
Iniciační zdroj
Kategorie zařízení
Oznámený subjekt
Skupina zařízení
Stupeň úniku
Zóna 0/1/2
Zóna 20/21/22