Certifikáty a výpisy

Jsme ti, kteří vám zajistí klidný spánek, zachrání zdraví a v neposlední řadě ušetří spoustu peněz.

Tvorba požární dokumentace a provádění služeb v oblasti požární ochrany a prevence vyžaduje odborné znalosti, které je třeba prokazatelně doložit. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává ministerstvo vnitra na základě úspěšně absolvované zkoušky před komisí zástupců ministerstva vnitra a hasičského záchranného sboru.

Toto osvědčení je rovněž podkladem pro zapsání živnosti vázané - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.

osvědčení

Výpis z obchodního rejstříku.

SRO - výpis z rejstříku

Další certifikáty, oprávnění a osvědčení pro naše odbborné služby:

Oprávnění pro kontroly přenosných hasicích přístrojů - sdružení výrobců PHP

Oprávnění pro kontroly přenosných hasicích přístrojů Kovoslužba Praha

Osvědčení pro revize požárních klapek Mandík

Oprávnění pro kontroly zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty)

Osvědčení o odborné způsobilosti (OZO v PO)

Rovněž máme oprávnění pro navrhování ochrany proti výbuchu pro průmyslová zařízení (tvorba projektu protivýbuchové ochrany).