3D modelování a vizualizace

3D modely a vizualizace prostorů jsou nedílnou součástí našich dokumentů v oblasti ochrany před výbuchem a požárem. 3D modely však zpracováváme také samostatně pro širokou škálu zákazníků od soukromých osob po veřejné instituce.

Samostatné modelování

Provádíme 3D modelování komerčních i soukromých objektů, interiérů, exteriérů a také jednotlivých strojů a zařízení.

  • 3D modely výrobních hal, administrativních prostor, skladů, dílen, garáží, ale i celých technologických celků, a to vně i uvnitř budov
  • 3D modely exteriérů, parkových a zahradních úprav, komunikací, prostranství, parkovišť
  • 3D modely exteriérů budov, fasád, reklamních poutačů
  • 3D modely budov zasazených do satelitních a leteckých snímků (Google Earth) – pro územní plánování, urbanistické studie apod.

Modely jako součástí dokumentace a podklady pro školení

Naše modely využívají zákazníci nejen jako součást firemní dokumentace, ale také jako samostatný nástroj pro školení zaměstnanců, podklad pro projektování a realizaci změn v technologii.

Výhody 3D modelů:

  • veškerá technická dokumentace je srozumitelnější i těm, kteří nejsou zvyklí číst výkres
  • možnost seznámit zaměstnance nebo návštěvníky s technologií, aniž by bylo nutné chodit přímo do dotčených prostor (nebezpečí kontaminace, čisté prostory, hluk, vysoká prašnost, potřeba utajení určitých částí výroby, apod.).
  • podklady pro školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
  • názorné zobrazení složitých a rozsáhlých zařízení a instalací (chemický průmysl, energetika, apod.)
  • zobrazení prostorů s omezeným vstupem a bezpečnostními riziky (letiště, sklady nebezpečných látek, prostory s výbušninami, prostory s omezením vstupu)
  • možnost zobrazení technologie tak, jak to není v reálu možné (pohled dovnitř zařízení, pohled z ptačí perspektivy, zobrazení nepřístupných prostor)

Je lepší nebezpečné prostory vyšrafovat na půdorysu, který byl navíc vypracován pro zcela jiné účely, nebo vytvořit 3D model dotčené technologie s přesným vyznačením? Poptejte nás a zjistíte, že 3D modelování není tak drahé ani složité, jak se obáváte.