Bezpečnost zdraví a ochrana při práci

Poskytujeme kompletní sadu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP - pro malé a střední firmy.

BOZP je zkratka pro Bezpečnost a Ochranu Zdraví při Práci. Pod tímto pojmem najdeme opatření, která mají za cíl odstranit na pracovišti všechna potenciální rizika, která by mohla ohrozit zdraví zaměstnanců. BOZP je povinností pro každého zaměstnavatele, který má více než jednoho zaměstnance. Odpovědnost za řádné zajištění BOZP mají vedoucí zaměstnanci. Prevenci rizik pak může u firem do 25 zaměstnanců řešit sám zaměstnavatel, pokud pro to má odbornou způsobilost a kapacitu, nebo si může zajistit spolupráci s osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik – technikem BOZP.

V rámci BOZP pro vás můžeme provést:

Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Potřebujete ve své firmě vyřešit problematiku BOZP? zmnjeO40k7P~Qkt6JTAjeN4sIfm.C24uK7N_-YSSc7P%QTr-VvcjLlj.