Oznámený subjekt

Oznámený subjekt

Oznámený subjekt (v dřívější verzi NV 116/2016, tedy v NV 23/2003 Sb. označovaný jako "notifikovaný orgán"), anglicky Notified Body je osoba (právnická, teoreticky i podnikající fyzická), která má oprávnění podílet se na posuzování shody tam, kde to směrnice EU vyžadují (kde je nutné posouzení nestranným subjektem, který pousoudí, zda výrobek splňuje požadavky a může tedy k němu být vystaveno EU Prohlášení o shodě.

V praxi jsou oznámenými subjekty v oblasti ochrany před výbuchem zkušebny, které provádějí certifikaci výrobků v těch případech, kdy je certifikace vyžadována směrnicí 2014/34/EU. Po úspěšné certifikaci může výrobce na zařízení vystavit EU Prohlášení o shodě a může výrobek uvést na trh.

Seznam oznámených subjektů je uveden na stránkách EU.

Ne každý oznámený subjekt je oprávněn certifikovat všechna zařízení. Některé zkušebny se např. specilizují na elektrická zařízení, jiné zase jenom na zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par hořlavých kapalin.

Každý oznámený subjekt má své unikátní čtyřmístné číslo, kterým se identifikuje na certifikátech a štítcích certifikovaných zařízení.

V ČR působí jeden oznámený subjekt - 1026 - Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. (FTZÚ). FTZÚ provádí certifikaci zařízení pro všechny typy výbušných atmosfér a pro elektrická i neelektrická zařízení a ochranné systémy.

Platí zásada, že certifikát vystavený jakýmkoliv oznámeným subjektem v EU je automaticky uznáván rovněž ve všech ostatních členských státech EU (odpadá tak nutnost certifikovat zařízení pro každou zemi zvlášť), což umožňuje volný pohyb zboží. Výrobce má právo obrátit se na libovolný oznámený subjekt s příslušnou autorizací, nejen ve své domovské zemi. Certifikáty vystavené v EU jsou často uznávány i v jiných částech světa, ale nemusí tomu tak být automaticky (zejména v USA, státech bývalého Sovětského svazu nebo státech dálného východu je třeba zajistit certifikaci dle místní legislativy).