Skupina výbušnosti prachu

Skupiny výbušnosti prachu jsou tři, liší se podle konstanty KST.

Skupina výbušnosti prachu KST (bar × m/s)
St 1 0-200
St 2 200-300
St 3 300 a více

St 1 zahrnuje většinu prachů (zhruba 90 % všech existujících prachů) a patří sem všechny organické prachy, ať už prachy z paliv, potravinářský průmysl atd.

St 2 jsou některé kovové prachy, některé prachy z polymerů (plasty), některé druhy syntetických pryskyřic, různé chemikáli. Tvoří ji zhruba 8 % prachů.

St 3 jsou prakticky pouze kovové prachy (zejména hliník a hořčík), případně chemické látky na bázi pryskyřic.
St 3 má velmi nízké zastoupení, jen 1-2 %. Nemá horní hranici, je to 300 a více, takže pro prachy z St 3 je nutné navrhnout speciální opatřerní proti výbuchu.