Teplota vzplanutí, hoření, vznícení, žhnutí

Teplota vzplanutí
je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a ihned uhasne.

Teplota hoření
je nejnižší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek vytvoří nad hladinou hořlavé kapaliny takové množství par, že jejich směs se vzduchem přiblížením plamene vzplane a dále hoří.

Teplota vznícení
je nejnižší teplota zápalného zdroje, při které se optimální směs par nebo plynů dané látky se vzduchem za předepsaných podmínek vznítí.

Teplota žhnutí
je u vrstvy usazeného prachu nejnižší teplota horkého povrchu, při které dojde ke žhnutí, které je schopno se samo dál šířit v usazené vrstvě prachu.