Mikroelektrárna WAWE

Novinky, aktuality a zajímavé reference.

Mikroelektrárna WA

Díky naší práci se setkáváme se zajímavými technologiemi. Některé bychom vám rádi představili podrobněji.

WAWE je zjednodušeně řečeno plně automatický kotel na biomasu (pelety, štěpka), který zároveň vyrábí elektřinu. Je tedy lokálním obnovitelným zdrojem energie a pracuje na principu tzv. Organického Rankinova Cyklu (ORC). Použití organických látek je výhodné díky jejich nižším výparným teplotám. Tak je možné recyklovat tepelnou energii o nižší teplotě. A zatímco běžné kotle pro svůj provoz elektřinu spotřebovávají, mikroelektrárna WAWE si ji vyrábí sama a nadbytečnou elektřinu pak dodává do distribuční sítě. Díky tomu je v současnosti jediným dostupným zařízením, jehož pořizovací cena se za dobu jeho životnosti zaplatí.

To dokázal také ostrý provoz v Mikolajicích na Opavsku, kde WAWE 50 s výkonem 50 kW tepla a 2 kW elektřiny zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, hasičskou zbrojnici a obchod. Protože dokáže mikroelektrárna fungovat nezávisle na distribuční síti a má řadu automatických funkcí, je prakticky bezúdržbová. V Mikolajicích se podle starosty snížila potřeba přítomnosti obsluhy prakticky na nulu.

Další výhodou je minimální produkce emisí, což vede ke zlepšení ovzduší v okolí mikroelektrárny zejména v zimě. Autorizované měření emisí potvrdilo, že WAWE splňuje požadavky pro Ekodesign, který budou muset od letošního roku splňovat všechny kotle. Navíc je na taková zařízení možné čerpat kotlíkovou dotaci.

V dubnu začalo v areálu UCEEB v Buštěhradu testování prototypu mikroelektrárny WAWE 120. Jedná se o výkonnější verzi, která po pokrytí veškeré spotřeby samotného zařízení dosahuje výkonu 120 kW tepla a 6 kW elektřiny. WAWE 120 také splnila emisní požadavky na Ekodesign a v současné době se připravuje pilotní provoz čtyř těchto výkonnějších zařízení, během kterého budou elektrickou energií a teplem zásobovat provoz pily.

Pro zařízení WAVE 120 jsme zpracovávali požárně bezpečnostní řešení stavby a také analýzu rizik z hlediska nebezpečí výbuchu. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň malým dílem přispět k rozvoji tohoto pozoruhodného zařízení.