Nabídka školení a vzdělávacích programů

Novinky, aktuality a zajímavé reference.

nabídka školení a vzdělávacích programů

Společnost igniscon s.r.o. se specializuje na služby v oblasti ochrany před požárem a výbuchem. V této oblasti poskytujeme rovněž školení, vzdělávání a odbornou přípravu pro širokou šálu zákazníků ve vlastních školicích prostorách nebo přímo u Vás.

Školení se pořádají pro menší skupiny účastníků a jsou zaměřena obecně nebo na specifickou oblast pro možnost řešení konkrétních situací, projektů a specifických oblastí. Menší počet účastníků je zvolen záměrně tak, aby bylo možné řešit individuální záležitosti.

Kromě těchto individuálních školení pořádáme také pravidelné semináře 4× ročně, pro větší počet účastníků, kde je problematika ochrany před výbuchem řešena komplexněji napříč obory.

Školení jsou určena především:

 • projektantům, projekčním kancelářím
 • výrobcům a dodavatelům zařízení
 • revizním technikům
 • generálním dodavatelům staveb
 • bezpečnostním technikům, kontrolorům, zástupcům pojišťoven a státních orgánů
 • pracovníkům hasičského záchranného sboru a státního úřadu inspekce práce

Místem školení jsou naše školicí prostory na adrese Čáslavská 976, Heřmanův Městec.

Časový a tematický rozsah každého školení a semináře může být individuálně přizpůsoben (např. pouze dopoledne). Obvyklý program zahrnuje:

9:00 – zahájení, seznámení s programem

9:15 – 11:45 – dopolední blok s přestávkou na kávu a občerstvení

12:00 – 13:00 – oběd (zajištěn v nedaleké restauraci)

13:15 – 14:00 – odpolední blok s přestávkou na kávu a občerstvení

14:00 – 16:00 – prostor pro řešení individuálních dotazů a projektů

Cena za 1 účastníka je 1 200,- Kč bez DPH. Faktura bude předána v den školení podle skutečného počtu účastníků, nevyžadujeme platbu předem. Při neúčasti nejsou účtovány žádné storno poplatky. Cena zahrnuje účast na školení, občerstvení, oběd, informační materiály.

V místě školení je zajištěno parkování. V případě zájmu je možná doprava účastníků na/z nádraží v Přelouči, Pardubicích, Chrudimi (v ceně).

 

Nabídka školení a vzdělávacích programů:

Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004 Sb.

 • koho se týká
 • jak se zpracovává
 • co musí obsahovat
 • určování zón, iniciačních zdrojů a analýza rizik
 • návrh opatření
 • dobré a špatné příklady z praxe

Obsah tohoto školení může být přizpůsoben dle požadavků účastníků (s ohledem na konkrétní obor činnosti).

Protivýbuchová ochrana pro průmyslová zařízení

 • důvody pro ochranu průmyslových zařízení proti výbuchu
 • možnost zabezpečení proti výbuchu – výhody a nevýhody jednotlivých řešení
 • video ukázky funkcí jednotlivých ochranných systémů
 • informace o výrobcích a dodavatelích ochranných systémů

Tohoto školení se může na přání účastníků zúčastnit též zástupce výrobce ochranných systémů s ukázkami konkrétních ochranných systémů a jejich vzorků.

Určování vnějších vlivů s důrazem na prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu

 • specifika určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu
 • souvislost Protokolů o určení vnějších vlivů a Dokumentace o ochraně před výbuchem
 • konkrétní požadavky na provedení elektroinstalace v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru

Bezpečnost práce v prostorách s hořlavými látkami

 • specifika zajištění bezpečnosti práce a protipožární a protivýbuchové ochrany v průmyslu s výskytem hořlavých látek (kapalin, plynů a prachu)
 • požadavky na ochranné pracovní pomůcky
 • problematika statické elektřiny

Obsah tohoto školení může být přizpůsoben dle požadavků účastníků (s ohledem na konkrétní obor činnosti).

Sedimentující hořlavý nebo výbušný prach a problematika větrání prostor s hořlavými kapalinami a plyny

 • specifické podmínky bezpečnosti v prostředí se zvýšeným výskytem výbušného nebo hořlavého prachu (zpracování hromadných substrátů, zemědělství, energetika, dřevozpracující průmysl atd.)
 • požadavky na skladování hořlavých kapalin a výbušných plynů (požadavky na větrání prostor)
 • návrh skladových a výrobních prostor

Individuální školení

 • v případě zájmu připravíme školení nebo vzdělávací program na míru vašim požadavkům, a to jak po stránce rozsahu, tématu, místa konání a počtu účastníků