Cena, organizační informace

Cena dvoudeního semináře je 4 900 Kč bez DPH (5 929 Kč včetně DPH).

Cena zahrnuje: účast na semináři po oba dny, textové materiály, občerstvení (coffee breaky, 2× oběd, večerní raut)

Cena nezahrnuje ubytování; rezervaci si provádí každý účastník sám. Je možné se ubytovat přímo v hotelu Zlatá štika, nebo v některém z hotelů v centru Pardubic.

Přihlásit se je možné přes náš webový formulář, nebo 03zkZ-9e.
Do zprávy nám prosím uveďte své jméno, firmu, IČ a telefonický kontakt. Pokud budete přihlašovat více osob z jedné firmy, doplňte nám prosím také jejich údaje. Na základě přihlášky vám zašleme zálohovou fakturu, po jejím uhrazení pošleme potvrzení o vaší účasti.
Přihlášky je možné zaslat do 10. října 2022.

V případě, že nebude možné, aby seminář proběhl, bude vám částka v plné výši vrácena.
Storno účasti z vaší strany je možné nejpozději do 10. října 2022; při zrušení do tohoto data vám bude vrácena celá částka. Při pozdějším zrušení nebo při neúčasti na semináři se zaplacený poplatek nevrací.

Účast na semináři bez předchozí registrace není možná.

Účast na semináři je možná za dodržení stávajících epidemických nařízení.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 605 873 155 nebo na info@igniscon.cz.