Program

1. den

8:00 - 8:55 Prezence
9:00 Zahájení, představení
9:00 - 9:45

Zákon č. 22/1997 Sb., NV 406/2004 Sb. - Určování prostředí, DOPV, zóny, iniciační zdroje
Jan Petrus, igniscon

9:45 - 10:30 Postup určování prostředí (zón) specificky v prostorách s nebezpečím výbuchu plynů a par hořlavých kapalin - ČSN EN 60079-10-1
Jan Petrus, igniscon
10:30 - 11:00 coffee break
11:00 - 11:45 Specifická rizika vodíkových technologií - detekce plamene atd.
Dušan Vaver, COUP Ostrava
11:45 - 12:30 Problematika požáru zařízení s výskytem hořlavých plynů (prevence požáru, kontrolní činnost).
mjr. Ing. Kateřina Schejbalová, HZS Pardubického kraje
12:30 - 13:30 oběd
13:30 - 14:15 Problematika požáru zařízení s výskytem hořlavých plynů (zásah).
zástupce IZS, HZS Pardubického kraje - IZS (zásah)
14:15 - 15:00 Technologie vodíkových článků - princip, rizika spojená s instalací a provozem zařízení.
Hajský?, Devinn
15:00 - 15:30 coffee break
15:30 - 16:15 Ochrana před statickou elektřinou a dalšími zdroji iniciace.
Jan Petrus, igniscon
16:15 - 17:00 Zkušenosti s provozem vodíkových technologií (plnicí stanice).
18:00 - 20:00

večerní program

2. den

9:00 - 9:45

Měřicí principy používané pro detekci explozivních plynů a par, toxických plynů a kyslíku
Dušan Vavera, COUP Ostrava

9:45 - 10:30 Způsoby zjišťování úniků plynu ve venkovním prostředí - Ultrazvukové detektory plynu
Dušan Vavera, COUP Ostrava
10:30 - 11:00 coffee break
11:00 - 11:45 Moderní způsoby zajištění vodíkových technologií -  detekce vodíku, detekce plamene
Dušan Vavera, COUP Ostrava
11:45 - 12:30 Zábavný test
12:30 - 12:45 zakončení, losování výherců, následuje oběd