Skupina zařízení

Zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu se dělí do dvou skupin označovaných jako skupina I a skupina II. Na rozdíl od kategorie zařízení, která ukazuje (zjednodušeně řečeno), do jaké zóny je zařízení určené, rozdělení zařízení do skupin má za cíl v podstatě vyčlenit zařízení určená do dolů a jejich povrchových částí ohrožených důlním plynem a uhelným prachem, která se od "běžných" exových zařízení liší zvýšenou ochranou, vyšší jiskrovou bezpečností a specifickými způsoby schvalování.

V běžném průmyslovém prostředí s nebezpečím výbuchu se uplatňuje skupina zařízení II, a to i v případě výbušné atmosféry tvořené uhelným prachem, ale mimo důlní prostředí (např. úpravny uhlí, energetika, chemický průmysl, metalurgie).