Kategorie zařízení

Legislativa ATEX (NV 116/2016 Sb, resp. evropská směrnice 2014/34/EU) rozlišuje tři kategorie zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Ty jsou označeny arabskými číslicemi 1, 2, 3. Rozdělení zařízení do kategorií navazuje na rozdělení zařízení do skupin (skupina I a skupina II - pro rozlišení se skupiny zařízení označují římskými číslicemi).

Zařízení skupiny II - průmysl

Kategorie 1

Kategorie zařízení 1 zahrnuje zařízení, která jsou navržena tak, aby byla schopna provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovala velmi vysokou úroveň ochrany.
Zařízení této kategorie jsou určena k použití v prostorech, ve kterých je trvale, po dlouhá období nebo často výbušné prostředí vytvářené plyny, parami nebo mlhami nebo prachovzdušnou směsí (tj. mohou být použita v jakékoliv zóně, resp. v zónách 20/0 smí být použita pouze zařízení kategorie 1).
Zařízení této kategorie musí zajišťovat požadovanou úroveň ochrany i v případě výjimečných událostí týkajících se zařízení a jejich prostředky ochrany musí být takové, že

  • buď v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťuje požadovanou úroveň ochrany nejméně jeden další nezávislý prostředek ochrany,
  • nebo je požadovaná úroveň ochrany zajištěna i v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch.

Kategorie 2

Kategorie zařízení 2 zahrnuje zařízení, která jsou navržena tak, aby byla schopna provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovala vysokou úroveň ochrany.

Zařízení této kategorie jsou určena k použití v prostorech, ve kterých je pravděpodobný občasný vznik výbušného prostředí vytvářeného plyny, parami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí. Zařízení kategorie 2 smí být použita v zónách 1/21/2/22, resp. v zóně 21 nebo 1 smí být použita zařízení kategorie 2, popř. 1.

Prostředky ochrany vztahující se k zařízením této kategorie zajišťují požadovanou úroveň ochrany i v případě často vznikajících poruch nebo selhání zařízení, se kterými je nutno běžně počítat.

Kategorie 3

Kategorie zařízení 3 zahrnuje zařízení, která jsou navržena tak, aby byla schopna provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovala běžnou úroveň ochrany.

Zařízení této kategorie jsou určena k použití v prostorech, ve kterých není pravděpodobný vznik výbušného prostředí vytvářeného plyny, parami, mlhami nebo prachovzdušnou směsí, a pokud výbušné prostředí vznikne, stane se tak pravděpodobně jen zřídka a pouze na krátkou dobu. Zařízení kategorie 3 jsou určena pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 2/22, nesmí být použita v jiných zónách.

Zařízení této kategorie zajišťují požadovanou úroveň bezpečnosti při běžném provozu.

Je třeba mít na paměti, že i zařízení kategorie 3 nejsou běžná zařízení, ale jsou konstruována tak, aby poskytovala vyšší úroveň bezpečnosti, než běžná zařízení. Zóny 2/22 nelze podcenit a i v těchto prostorách je nutné použít zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu.

 

Samozřejmě, že tzv. "exová" zařízení, tedy taková, která splňují požadavky na zařazení do kategorie 1, 2, 3 dle definic výše smějí být použita i v prostředí bez nebezpečí výbuchu, avšak z praktických a ekonomických důvodů se tak většinou neděje.

Zařízení skupiny I - doly

Kategorie M1

Kategorie zařízení M1 zahrnuje zařízení, která jsou navržena a v případě potřeby doplňkově vybavena zvláštními prostředky ochrany tak, aby byla schopna provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovala velmi vysokou úroveň ochrany.

Zařízení této kategorie jsou určena k použití v podzemních částech dolů a v těch částech povrchových instalací těchto dolů, které jsou ohroženy důlním plynem nebo hořlavým prachem.

Zařízení této kategorie musí zůstat funkční ve výbušném prostředí i v případě výjimečných událostí týkajících se zařízení a jejich prostředky ochrany musí být takové, že

  • buď v případě poruchy jednoho z prostředků ochrany zajišťuje požadovanou úroveň ochrany nejméně jeden další nezávislý prostředek ochrany,
  • nebo je požadovaná úroveň ochrany zajištěna i v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch.

Kategorie M2

Kategorie zařízení M 2 zahrnuje zařízení, která jsou navržena tak, aby byla schopna provozu ve shodě s provozními parametry stanovenými výrobcem a zajišťovala vysokou úroveň ochrany.

Zařízení této kategorie jsou určena k použití v podzemních částech dolů a v těch částech povrchových instalací těchto dolů, které mohou být ohroženy důlním plynem nebo hořlavým prachem.

U těchto zařízení se předpokládá, že v případě vzniku výbušného prostředí budou odpojena od zdroje napájení.

Prostředky ochrany vztahující se k zařízením této kategorie zajišťují požadovanou úroveň ochrany při běžném provozu i v případě těžších provozních podmínek vznikajících zejména nešetrným zacházením a změnami okolního prostředí.