Zákonná školení zaměstnanců

Zákonná školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a ochrany před výbuchem - přimo na pracovišti, efektivně, správně a poutavou formou.

Zákonná školení v oblasti požární ochrany

Zajišťujeme povinná školení v oblasti požární ochrany pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance. Zajišťujeme školení a odbornou přípravu preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek.

Školení v oblasti ochrany před výbuchem pro zaměstnance

V oblasti ochrany před výbuchem nejsou ze zákona předepsaná povinná školení zaměstnanců, přesto je doporučeno tato školení provádět spolu se školením v oblasti požární ochrany, se kterou úzce souvisí. Vzhledem k tomu, že jedinou spolehlivou ochranou před výbuchem je prevence a následky výbuchů jsou mnohem závažnější než následky požárů, doporučujeme školením v oblasti ochrany před výbuchem věnovat minimálně stejnou pozornost jako školení v oblasti požární ochrany.

Školení ochrany před výbuchem provádíme zpravidla každé dva roky pro zaměstnance na pracovištích s potenciálním výskytem výbušných látek, a to jak formou teoretického školení, tak formou praktické odborné přípravy - tedy školením přímo na pracovišti formou demonstrace správných postupů.

v9woU.9ba. si školení ještě dnes! V e-mailu prosím uveďte název firmy, adresu místa školení a předpokládaný rozsah - délku - školení (běžně 1-3 hodiny).
Cena se odvíjí od rozsahu školení, místa a počtu opakování (např. pro různé směny), nikoliv od počtu zaměstanců.