Kontinuální betonáž z Pardubic

Novinky, aktuality a zajímavé reference.

Kontinuální betonáž

Dnes bychom vám rádi představili technologii, kterou zcela jistě přehlédnout nejde, protože pomocí ní vznikají ty největší stavby, s jakými se u nás i v celé řadě dalších zemí světa můžete setkat – sila, zásobníky, věže a další stavby vzniklé metodou kontinuální betonáže s posuvným nebo překládaným bedněním.

Už celou řadu let spolupracujeme se společností TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r. o., která má sídlo v Pardubicích – nikoliv náhodou, protože personálně i technologicky navazuje na tradici podniku Průmstav Pardubice, který se právě na takovéto stavby specializoval.

Když vidíte na okraji měst a vesnic velká betonová sila na zemědělské komodity, velká sila na cukr v areálech těch několika málo cukrovarů, které v České republice ještě jsou nebo třeba vodárny či sila na popílek, vápenec a jiné substráty v rámci průmyslových podniků, napadlo vás někdy, jak se vlastně tyto stavby budují? Odpovědí je, že se doslova táhnou do výšky. Proto Tažené konstrukce. Základem je systém posuvného bednění, které je tvořeno ocelovým plechem (většinou stočeným do kruhu), který je postupně vynášen do výšky šplhavým hydraulickým zvedacím zařízením, které dále nese montážní lávky a závěsné lešení. Od připraveného základu tento systém šplhá po již dokončené stěně. Pracovníci připravují do vysouvaného bednění armaturu, která je průběžně zalévána betonem. Po vrstvách tak stavba roste až do výšek desítek metrů.

Vznikají tak stavby nejen užitečné a praktické pro bezproblémové skladování prakticky jakýchkoliv komodit, ale také krásné, jako je třeba řídící věž v přístavu Aquaba v Jordánsku a v neposlední řadě také odolné, což prokázala v létě při tragickém výbuchu konstrukce obilného sila v přístavu v Bejrútu. Tyto výjimečné stavby, stejně jako desítky sil, zásobníků a betonových věží a dalších konstrukcí staví společnost TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r. o., která navazuje na tradici Průmstavu Pardubice.

Pro společnost TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r. o. zpracováváme Dokumentaci o ochraně před výbuchem pro zásobníky na látky tvořící se vzduchem výbušnou směs (například cukerná sila) a také požárně bezpečnostní řešení staveb.