Typy vnějších vlivů

Klíčový dokument, bez kterého se neobejde kolaudace ani pravidelná revize elektrických zařízení. Málokdo však umí opravdu správně určit vnější vlivy v prostorách s nebezpečím výbuchu. My to umíme.

Jednotlivé vnější vlivy se rozdělují do tří hlavních skupiny, označených písmeny:

  • A - vnější činitel prostředí
  • B - využití
  • C - konstrukce budov

Kódy vnějších vlivů

A - vnější činitel prostředí
AA teplota okolí AA1 až AA8
AB atmosférické podmínky v okolí AB1 až AB8
AC nadmořská výška AC1 / AC2 (v ČR vždy AC1 - do 2000 m.n.m.)
AD výskyt vody AD1 až AD8 (má vliv na krytí IP)
AE výskyt cizích pevných těles AE1 až AE6
AF výskyt korozivních a znečišťujících látek AF1 až AF4
AG mechanické namáhání - ráz AG1 až AG3
AH mechanické namáhání - vibrace AH1 až AH3
AJ ostatní mechanické namáhání (neurčuje se)
AK výskyt rostlinstva nebo plísní AK1 nebo AK2
AL výskyt živočichů AL1 nebo AL2
AM1 až AM41 elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení určuje se pouze v prostorách, kde lze tyto vlivy očekávat
AM8 vyzařovaná magnetická pole AM8-1 nebo AM8-2
AM9 elektrické pole AM9-1 až AM9-4
AM31 elektrostatické výboje AM31-1 až AM31-4
AN intenzita slunečního záření AN1 až AN3
AP seizmické vlivy AP1 až AP4 (v ČR pouze AP1)
 AQ blesková úroveň a blesková hustota AQ1 až AQ3
 AR pohyb vzduchu AR1 až AR3 
 AS vítr AS1 až AS3 
   B - využití
 BA schopnost osob BA1 až BA5
 BB elektrický odpor lidského těla (neurčuje se)
 BC kontakt osob s potenciálem země BC1 až BC4
 BD podmínky úniku v případě nebezpečí BD1 až BD4 
 BE povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

BE1 - bez významného nebezpečí
nebo:
BE2N1 až BE2N3 - nebezpečí požáru
a/nebo:
BE3N1 až BE3N3 - nebezpečí výbuchu
a/nebo:
BE4 - nebezpečí kontaminace

C - konstrukce budov  
 CA1 stavební materiál CA1 nebo CA2
 CB provedení konstrukce budov CB1 až CB4

Všude tam, kde je určen vnější vliv BE2Nx je třeba tento fakt zohlednit mimo jiné v dokumentaci požární ochrany.

Všude tam, kde je určen vnější vliv BE3Nx je třeba tento fakt zohlednit mimo jiné v Dokumentaci o ochraně před výbuchem.

Znalost při určování prostředí je důležitá

Například určit prostředí s nebezpečím výbuchu v celé hale místo prostorů, kde vznik výbušné atmosféry reálně hrozí, je jednoduché, ale nepraktické. Může vás to odsoudit k nesmyslné výměně elektroinstalace za statisíce.

Rychlý kontakt

mobil: 776 111 364

e-mail: jan.frydrych@igniscon.cz