Audit bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytujeme kompletní sadu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP - pro malé a střední firmy.

Jak je na tom vaše firma v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví ukáže audit BOZP. Aktuální stav prověříme místním šetřením v prostorách firmy (prohlídka provozu, sledování pracovních postupů, dotazování zaměstnanců), případně doplníme informacemi získanými z předchozích návštěv a kontrol různých dozorových orgánů (např. Státní úřad bezpečnosti práce, Úřadu práce, Hasičského záchranného sboru apod.). Z auditu vycházíme při vypracování dokumentace BOZP.

Audit BOZP se provádí jednou ročně, nebo pokud dojde ke změnám ve výrobě nebo organizaci práce (zařazení nových technologií, výraznější změny ve stávajících pracovních postupech, stěhování do nových prostor). Menší nebo navazující kontroly BOZP mohou být prováděny průběžně dle domluvy s vedením firmy a dle výsledků auditu.

  • výsledky auditu jsou základem pro aktualizaci dokumentace BOZP, zejména pro pravidelnou revizi analýzy rizik