Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytujeme kompletní sadu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP - pro malé a střední firmy.

Pokud zaměstnáváte více než jednoho zaměstnance, jste povinni vést a pravidelně aktualizovat Dokumentaci BOZP. Ta se skládá z několika analýz, směrnic a dalších dokumentů, které představují ucelený systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vaší společnosti. Velikost a pestrost dokumentace BOZP se odvíjí od toho, v jak rizikovém prostředí se vaši zaměstnanci pohybují, jaké jsou pracovní procesy a čím se vaše společnost zabývá. Proto je důležité nechat si vypracovat dokumentaci na míru a nespokojit se s nějakou univerzální.

Dokumentace BOZP obsahuje:

  • analýza rizik
  • kategorizace prací
  • směrnice BOZP (pravidla, zásady a místní provozně bezpečnostní předpisy)
  • kniha úrazů
  • traumatologický havarijní plán a plán první pomoci
  • směrnice pro osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)