Výběr zařízení do výbušného prostředí

V oblasti prevence výbuchu je důležitá preciznost zadání a přesnost údajů. Vágní a nejednoznačné informace mohou stát zdraví nebo životy pracovníků. Zjistit při kolaudaci, že nové zařízení v daném prostoru nevyhovuje a je třeba jej vyměnit, je něco, co si nepřeje ani provozovatel ani dodavatel. S námi budete mít jasno.

Ať jste nákupčí nebo technický ředitel a řešíte nákup technologie do prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo naopak firma, která má takové zařízení dodat, poradíme vám, jak na to.

Kupujete zařízení?

Je jednoduché zadat, že požadujete "zařízení do exu". To je zhruba stejné, jako požadovat po novém autě jenom to, aby bylo červené...

Pro každý typ zóny a typ výbušné atmosféry platí jiné požadavky na zařízení. Se zařízeními, která mají navíc plnit ochrannou funkci (jedná se tedy o ochranné systémy), je situace ještě složitější. Už nemusíte studovat normy plné "skupin", "kategorií", "tříd" a "typů". Jednoznačné podmínky vám nadefinujeme my a jejich splnění ohlídáme od podání nabídky po uvedení zařízení do provozu. Vy si pak vyberete tu barvu...

Jak to funguje? Můžete si vybrat libovolný z následujících kroků, nebo nejlépe všechny najednou.

 1. Podle vypracované Dokumentace o ochraně před výbuchem, Protokolů o určení vnějších vlivů, požární dokumentace a v souladu s vašimi požadavky na funkčnost a výkon vypracujeme jasné technické zadání na poptávané zařízení.
 2. Zajistíme anonymní průzkum trhu - tedy aniž bychom sdělili, o jakého koncového zákazníka se jedná, poptáme nejvhodnější výrobce a typy zařízení, abyste měli představu, co můžete případně od trhu očekávat.
 3. Vypíšete výběrové řízení s oslovením firem, které jsme předvybrali, popř. které chcete do výběru zahrnout. Pro toto výběrové řízení použijete námi předpřipravené zadání, které znemožňuje nejednoznačný výklad toho, co po technické stránce požadujete.
 4. Došlé nabídky vyhodnotíme po technické stránce (údaje obchodního charakteru nám většinou předávány nejsou), určíme, který z potenciálních dodavatelů splnil technické zadání, popř. který jej splnil nejlépe. Vypracujeme hodnotící zprávu s doporučením a srovnáním výhod a nevýhod jednotlivých zařízení nebo zvolených řešení.
 5. Dohlédneme na správnou montáž a uvedení do provozu, ohlídáme kompletnost a správnost předávané dokumentace. Můžeme vás také zastupovat při jednání s úřady ohledně požární a protivýbuchové bezpečnosti zařízení. Za správnost instalace ručíme.
 6. Na závěr pro vás zaktualizujeme vaše interní dokumenty tak, aby odpovídaly novému stavu (nové technologii).

Dodáváte zařízení?

Byli jste poptáni na dodávku zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu a nemáte jednoznačné zadání? Nebo je zadání příliš složité a nevíte, co přesně vlastně zákazník požaduje? Obraťte se na nás. Pomůžeme vám:

 • definovat správnou skupinu a kategorii zařízení a teplotní třídu
 • provést analýzu iniciačních zdrojů, navrhnout případně modifikace zařízení
 • vybrat vhodný ochranný systém pro dané použití
 • komunikovat se zákazníkem v případě, že zadání je nejednoznačné nebo očividně chybné
 • definovat kompletně požadavky na zařízení, pokud v zadání zcela chybí
 • připravit k zakázce správné dokumenty

Správný výběr zařízení je důležitý

Pomáháme k tomu, aby dodávky zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu končily přátelským potřesením ruky, nikoliv soudní pří.

Rychlý kontakt

mobil: 776 111 364

e-mail: jan.frydrych@igniscon.cz