Výbuchová prevence pro projektanty

Poskytujeme kompletní sadu služeb v oblasti ochrany před výbuchem.

Důležitou součástí našich služeb je spolupráce s projektanty a generálními dodavateli staveb a technologií. Pomáháme projektantům s nástrahami ochrany před výbuchem, protože řešení, která jsou implementována v rámci projektů vyjdou podstatně levněji, než nutnost měnit již dodanou technologii.

V rámci spolupráce s projektanty poskytujeme tyto služby:

  • předprojektová příprava, určení nejvýhodnější technologie pro manipulaci nebo skladování hořlavých nebo výbušných látek
  • určení požadavků na zařízení, určení prostředí
  • vypracování těch částí technické zprávy projektu, které se týkají prevence a ochrany před výbuchem a požárem
  • zakreslení ochranných systémů proti výbuchu do výkresů projektu
  • výpočty tlakových odolností zařízení, výpočty odlehčovacích ploch výbuchu, stanovení bezpečnostních zón odlehčení
  • výpočet zpětných sil při odlehčení výbuchu, výpočty dodatečného zatížení od výbuchu
  • vypracování 3D modelů klíčových zařízení nebo celé technologie

a mnoho dalšího.