Výbuchová prevence pro projektanty

Poskytujeme kompletní sadu služeb v oblasti ochrany průmyslových zařízení před výbuchem - pro zaměstnavatele, projektanty i výrobce zařízení.

Důležitou součástí našich služeb je spolupráce s projektanty a generálními dodavateli staveb a technologií. Pomáháme projektantům s nástrahami ochrany před výbuchem, protože řešení, která jsou implementována v rámci projektů vyjdou podstatně levněji, než nutnost měnit již dodanou technologii.

V rámci spolupráce s projektanty poskytujeme tyto služby:

  • předprojektová příprava, určení nejvýhodnější technologie pro manipulaci nebo skladování hořlavých nebo výbušných látek
  • určení požadavků na zařízení, určení prostředí
  • vypracování těch částí technické zprávy projektu, které se týkají prevence a ochrany před výbuchem a požárem
  • zakreslení ochranných systémů proti výbuchu do výkresů projektu
  • výpočty tlakových odolností zařízení, výpočty odlehčovacích ploch výbuchu, stanovení bezpečnostních zón odlehčení
  • výpočet zpětných sil při odlehčení výbuchu, výpočty dodatečného zatížení od výbuchu
  • vypracování 3D modelů klíčových zařízení nebo celé technologie

a mnoho dalšího.

Projekt končí bezproblémovým provozem zařízení.

A k tomu vám rádi pomůžeme. Nejlepší odměnou za odevzdaný projekt je klidný spánek.

Rychlý kontakt

mobil: 776 111 364

e-mail: jan.frydrych@igniscon.cz