Dokumentace požární ochrany

Poskytujeme kompletní služby v oblasti ochrany před požárem, včetně služeb osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Provozovatelé činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinni zpracovat kompletní dokumentaci požární ochrany.

Dokumentace požární ochrany

  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
  • požárně-bezpečnostní řešení stavby
  • Požární řád
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán
  • Řád ohlašovny požárů
  • Dokumentace zdolávání požárů (vč. případně operativní karty)
  • Požární kniha
  • Tematický plán, časový rozvrh a doklady o obsalvování školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a členů preventivních požárních hlídek na úseku požární ochrany
  • Dokumentaci rozmístění věcných prostředků požární ochrany, bezpečnostních značek atd.

Kromě toho jsou provozovatelé povinni zajistit školení zaměstnanců a odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek.

evakuační plánUkázka 3D evakuačního plánu.

Potřebujete zpracovat Dokumentaci požární ochrany? Ozvěte se nám.