Školení zaměstnanců

Zákonná školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a ochrany před výbuchem - přimo na pracovišti, efektivně, správně a poutavou formou.

Provádíme školení a odbornou přípravu v oblasti ochrany před požárem a výbuchem. Rozsah i náplň školení jsou vysoce variabilní a vždy přizpůsobené na míru konkrétnímu provozu. Nejsme předčítači norem - snažíme se zaměstnance opravdu v něčem vzdělat.

Školení povinná ze zákona - požární ochrana

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit odpovídající úroveň požární ochrany přiměřeně prováděné činnosti, rizikům a povaze pracoviště. Rozhodující je především zařazení pracoviště do kategorie požárního nebezpečí.

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Pro tyto činnosti provádí školení zaměstnanců vedoucí zaměstnanci na základě interních dokumentů (Organizace požární ochrany). Doporučujeme, aby alespoň vedoucí zaměstnanci byli na začátku proškoleni osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany. S tím vám rádi pomůžeme.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím platí povinnost zajistit školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zajišťujících dozor nebo dohled v mimopracovní době a preventistů požární ochrany pomocí osoby odborně způsobilé nebo technika požární ochrany:

  • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany provádí školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (každé 3 roky)
  • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany provádí odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (každý rok)
  • proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany provádí školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně (každé 2 roky)

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím platí povinnost zajistit školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zajišťujících dozor nebo dohled v mimopracovní době, preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek pomocí osoby odborně způsobilé nebo technika požární ochrany:

  • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany provádí školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (každé 3 roky)
  • odborně způsobilá osoba provádí odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek (každý rok)
  • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec provádí školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně (každý rok)

Kompetentní poskytovatel školení

Jsme nositeli osvědčení osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany (což zahrnuje i odbornou způsobilost technika požární ochrany). Všechna výše uvedená školení pro vás tedy můžeme zajistit kvalifikovanou osobou.

Víme, že není lehké udržovat dokonalý přehled o termínech těch kterých školení. Řada firem to řeší tak, že školení všech zaměstnanců provádí každý rok, a to za pomoci osoby odborně způsobilé. Sice platí, že "opakování je matka moudrosti", ale příliš častá školení se mohou míjet účinkem, protože zaměstnanci je už znají nazpaměť, aniž by si vlastně uvědomovali jejich obsah. Zejména pokud je náplní školení pouhá četba pragrafů zákoníku práce a zákona o požární ochraně.

Nabízíme vám proto uzavření servisní smlouvy. Budeme za vás hlídat veškeré termíny školení a včas vás na ně upozorníme. Platby je možné provádět paušálně jednou za rok, nebo po každém školení - záleží na vás.