V čem jsme lepší

Zákonná školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a ochrany před výbuchem - přimo na pracovišti, efektivně, správně a poutavou formou.

Možná si říkáte, že je jedno, kdo a jak školení provádí - hlavně že se podepíše prezenční listina a založí se do šanonu. Každý ale změní názor, když zjistí, že jeho zaměstnanec nechal shořet sklad nebo výrobní halu jen proto, že nevěděl, jak použít hasicí přístroj na původně malý požár odpadkového koše, a místo toho jenom zavolal hasiče a utekl.

Tak trochu jiná školení

Naše školení nejsou četbou paragrafů zákoníku práce a zákona o požární ochraně plnou frází typu "zaměstnanec si musí počínat tak, aby nezavdal příčinu vzniku požáru".

Jsme přesvědčeni, že zaměstnanci by měli znát skutečná rizika plynoucí z jejich práce a vyskytující se na jejich pracovištích a měli by především znát odpověď na tři základní otázky: PROČ?, JAK? a CO?

Tady proč požár nebo výbuch vznikne, jak se vyvíjí a co proti tomu dělat.

Proč?

Nejsou to jen fráze. Pokud je to jenom trochu možné, snažíme se školení provádět přímo na pracovištích místo v jídelnách a zasedacích místnostech, kde polovina lidí spí a polovina brouzdá facebookem na mobilním telefonu.
Snažíme se reálně upozornit na všechna rizika, která mohou vést ke vzniku požáru nebo výbuchu, co mohou zaměstnanci očekávat, když k požáru dojde a co mohou reálně udělat, aby požár nebo výbuch nevznikl.

Jak?

Dále je důležité seznámit se s tím, jak se požár vyvíjí a co výbuchu předchází. Že se dá mnohým škodám zabránit duchapřítomnou a správnou reakcí. A také že není dobré přeceňovat svoje síly a podcenit rizika. Že je dobré vždy vyhodnotit správně situaci - tedy nezpanikařit, když se jedná o malý požár, který se dá v zárodku dobře zvládnout a neriskovat tehdy, pokud je zásah příliš nebezpečný. Takové rozhodnutí zachraňuje životy a je dobré na něj zaměstnance připravovat přímo na pracovišti.

Co?

Vědí všichni, co mají dělat? Jste přesvědčeni, že vaši zaměstnanci vědí, jak vyhlásit požární poplach? Že vědí, kde se nacházejí tlačítka požárních hlásičů, ovládací prvky stabilních hasicích zařízení a znají jeho funkci? Vědí, kde je hlavní uzávěr plynu pro objekt, ve kterém pracují, a jak použít hasicí přístroj? Vědí, proč není dobrý nápad použít vodní hasicí přístroj na hořící elektrický rozvaděč?
Podle nás je ideální přivést je přímo na dané místo a všechno jim ukázat.

Jde to i jinak

Samozřejmě si uvědomujeme, že ne všude je tento přístup možný. Nelze provádět školení pro padesát zaměstnanců v hale plné hluku z výroby. Tam, kde je to účelné samozřejmě využíváme školicích a jednacích místností a jídelen. I tak jsou naše školení ušita na míru konkrétnímu provozu. Naše školení zahrnují zejména seznámení s riziky v konkrétním druhu výroby a informace o použitých protipožárních opatřeních.

Teoretické informace podporujeme dobrými i špatnými příklady z praxe. Používáme fotografie a dokumentární filmy pro demonstraci konkrétních příkladů dobré i špatné praxe.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Není dobré, když člen preventivní požární hlídky drží v ruce hasicí přístroj poprvé až v případě skutečného požáru.

A teprve tehdy zjistí, že vlastně neví, jak jej použít.

Rychlý kontakt

mobil: 776 111 364

e-mail: jan.frydrych@igniscon.cz