Revize a kontroly provozuschopnosti

Provádíme revize a kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, požárních hadic a hydrantů, požárních klapek a některých typů ochranných systémů proti výbuchu osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany.

Provádíme revize a kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany:

  • přenosné a pojízdné hasicí přístroje všech typů a výrobců
  • požární hadice a hydranty
  • výtokové stojany
  • požární klapky a ucpávky
  • membrány pro odlehčení výbuchu
  • zpětné protivýbuchové klapky (s výjimkou výrobců VST Engineering, spol. s r.o. a RSBP spol. s .r.o.)

Oprávnění a kvalifikace

Pro provádění revizí a kontrol provozuschopnosti máme veškerá oprávnění a osvědčení.

Pracovník provádějící kontrolu vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení je Osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany.

Obraťte se na nás. V případě zájmu o provedení revizí a kontrol zašlete poptávku na info@igniscon.cz. V poptávce uveďte počet a typ (hasivo) hasicích přístrojů nebo počet klapek nebo počet kusů ochranných systémů, nebo nám zašlete kopii posledního revizního protokolu.

Kontrolu provozuschopnosti přenosných a pojízdných hasicích přístrojů provádíme za jednotnou cenu 50,- Kč/ks (bez DPH) bez ohledu na velikost a typ hasicího přístroje a počet kontrolovaných přístrojů + jednotná sazba 200,- Kč (bez DPH) za vypracování revizního protokolu. Ceny zahrnují veškeré náklady včetně dopravy a spotřebního materiálu!