Termíny školení a odborné přípravy

Poskytujeme kompletní služby v oblasti ochrany před požárem, včetně služeb osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Každý zaměstnavatel je povinen provádět pravidelné preventivní požární prohlídky (pomocí osoby odborně způsobilé) a provádět pravidelná školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a odbornou přípravu členů preventivních požárních hlídek.

Termíny jsou dány kategorií požárního nebezpečí.

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Preventivní požární prohlídky se provádí každých 12 měsíců.

Každý zaměstnanec musí podstoupit školení v oblasti požární ochrany vždy při nástupu do zaměstnaní a při změně pracovní činnosti (pokud se tím mění i skutečnosti, se kterými by měl být zaměstnanec během školení seznámen).

Termíny školení:

  • zaměstnanci: nejméně každé 2 roky
  • vedoucí zaměstnanci: nejméně každé 3 roky
  • zaměstnanci zajišťující požární ochranu v mimopracovní době: každý rok

Činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

Preventivní požární prohlídky se provádí každých 6 měsíců (zvýšené požární nebezpečí) resp. 3 měsíce (vysoké požární nebezpečí).

Každý zaměstnanec musí podstoupit školení v oblasti požární ochrany vždy při nástupu do zaměstnaní a při změně pracovní činnosti (pokud se tím mění i skutečnosti, se kterými by měl být zaměstnanec během školení seznámen).

Termíny školení:

  • zaměstnanci: nejméně každé 2 roky
  • vedoucí zaměstnanci: nejméně každé 3 roky
  • zaměstnanci zajišťující požární ochranu v mimopracovní době: každý rok

Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí vždy, když se příslušný zaměstnanec stane členem preventivní požární hlídky a poté nejméně jednou za rok.

Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí vždy, když se příslušný zaměstnanec stane preventistou požární ochrany a poté nejméně jednou za rok.