DOPV od Igniscon

Igniscon chápe Dokumentaci o ochraně před výbuchem jako sofistikovaný dokument, který má však být koncipován tak, aby umožňoval jeho všestranné praktické využití. Tento koncept se snažíme dále zdokonalovat. A také být vždy nejméně o dva kroky před našimi kolegy z branže.

Naší snahou je, aby se naše Dokumentace o ochraně před výbuchem pro váš provoz nestala pouze mrtvým potištěným papírem v šanonu, na který se práší v regále, ale aby se jednalo o živý, používaný dokument, ve kterém se snadno orientuje a který poskytuje užitečné informace všem členům vašeho týmu - od strategického nákupčího přes bezpečnostního a požárního technika po obsluhu strojů a zařízení.

Tento koncept se snažíme neustále rozvíjet - je to naše vizitka a zároveň vlajková loď našich služeb.

Naše dokumentace má tuto strukturu:

DOPV od igniscon

Všimněte si prosím některých klíčových prvků:

  • záhlaví a zápatí vyhotovíme dle vašich zvyklostí a v souladu s ostatní dokumentací vaší společnosti
  • hypertextové odkazy pro snadný pohyb v rámci dokumentu (na jiné kapitoly) a na externí dokumenty a webové stránky
  • boční panel určený na poznámky a vysvětlivky, popř. vaše doplňky
  • grafické ztvárnění technologie a barevné vyznačení zón

Co dále obsahuje DOPV od Igniscon

Dokumentaci o ochraně před výbuchem doplňujeme nejen grafickým ztvárněním provozu a technologie s vyznačením zón, ale jako bonus doplňujeme například:

  • vzorové provedení skladů hořlavých kapalin (znázornění správného větrání)
  • vzorový Příkaz V pro provádění prací v prostorách s nebezpečím výbuchu
  • přehledné přílohy s výčtem zón, možných úniků a iniciačních zdrojů formou tabulky
  • každé zařízení je zpracováno formou ucelené kapitoly na samostatné stránce, takže lze text libovolně doplňovat o další zařízení a prostory bez ztráty koncepce dokumentu
  • na přání vypracujeme grafické pracovní karty jednotlivých strojů a pracovišť

Praktické a chytré řešení

Rozebíratelná vazba

Veškeré dokumenty předáváme v profesionální kroužkové vazbě, která je opakovatelně rozebíratelná, takže není problém kdykoliv doplnit další stránky nebo již neexistující zařízení z dokumentace vyjmout. Dokumentaci předáváme na USB flash disku jak v .pdf, tak i ve formátu .docx, takže si ji můžete případně sami aktualizovat nebo doplnit.

3D modely

Součástí dodávky DOPV s modely je také prohlížeč 3D modelů (software v licenci freeware pro komerční i nekomerční použití) a zdrojové soubory 3D modelů, takže si můžete sami zvolit nový náhled na 3D model technologie a tvořit si vlastní zobrazení technologie.

Legislativní podklady

S každou zakázkou také předáváme soubor legislativních dokumentů, na základě kterých jsme příslušný dokument zpracovali tak, aby bylo možné si jednotlivá ustanovení přímo ověřit. Na USB flash disku předáváme také fotografie, popř. videa pořízená během prohlídky provozu - často se hodí našim zákazníkům pro porovnání stavu technologie v době zpracování dokumentu.

Dva roky prázdnin

Ano, po dobu dvou let se nemusíte starat o aktualizace námi vypracovaných dokumentů. Jako jediní na českém trhu poskytujeme zdarma aktualizace našich dokumentů v případě, že se změní vaše technologie, zpracovávané materiály nebo se třeba přestěhujete. Počet aktualizací není nijak omezen a jediné náklady, které si účtujeme, je fixní paušál 500,- Kč na pokrytí cestovních výdajů a nákladů na tisk a zaslání dokumentů poštou.